Robert Walser Begleitprogramm

Robert Walser Begleitprogramm

Begleitpogramm Robert Walser L E S U N G  F I L M  P O D I U M zur Uraufführung robert walser – mikrogramme das kleine Welttheater <- Paul Celan – Melancholie robert walser – mikrogramme -> LESUNG Astrid Gorvin liest „Fritz Kochers Aufsätze“ So...